Koselig at du kikker innom

tirsdag 16. desember 2014

Til Minne om Erik Hole Løver

Min nevø ble bare 28 år gammel.
født 15.oktober 1986
Døde 25.november 2014
Begravet 17.desember 2014
i Mjøndalen kirke

Erik døde fra oss etter et veldig kort sykeleie.

Vi savner deg Erik


Tre ord til deg
(Mel: Velt alle dine veie)
Tre ord til deg som sørger og har en smerte stor
Må alle gode tanker og alle de som tror
Få være med i smerten i alt som ikke ble
La tankene få lege og gi deg kraft til det.

Tre ord til deg med varme og trøst på veien nå
Må kjærlighet og lyset få være med å gå
På veien sammen med deg og la deg også se
At kjærligheten lindrer, ja sammen vil vi be.

Tre ord til deg om tiden om dagene som var
Om dagene som kommer, og timene det tar.
La alle fine blomster i tanker og i ord
For størst er kjærligheten, der alle ting nå bor.
VML  Desember 2014