Koselig at du kikker innom

onsdag 31. august 2022


 September måned innledes med en kunstutstilling i Oslo. Her skal jeg delta sammen med seks andre kunstnere som også hadde kunstner Heidi Øiseth som veileder vinteren 2021-2022 på Nydalen Kunstskole. Vi hat veldig forskjellige uttrykk, derfor ønsker vi å vise syv ulike sleiker av et kunstnerliv. Utstillingen vår fikk derfor navnet «SYV SIDER». Jeg stiller med 18 malerier og tegninger som jeg håper får plass på veggene i Minneparken Galleri, Arups gate 5 i Gamlebyen i Oslo.

 En ny høst er startet opp og det er kunstner Heidi Øiseth som er min veileder. Tegning med kullstift og tusj er startoppgavene, og jeg går i gang så fort jeg kan. Plutselig dukket det opp en tusjtegning av en «sommerfuglblomst» og videre inspirasjonstegninger ble kulltegninger av en blomst som får se lyset og kravler inn i det. Inne i lyset blir blomsten fylt opp med godhet og stiger ut av lyset styrket til videre liv.

Det store, mørke dypet 
Vi er omgitt av,                                                                                                                                                   suger oss inn til seg,                                          
fortærer oss,                                                                                                                                                     men gir oss noe vi kan gjemme oss i,                                                                                                                og kikke ut av sprekkene                                                                                                                                  mot lyset                                                                                                                                                          som trekker oss ut av mørket,                                                                                                                                 lar oss kjenne varmen                                                                                                                                       som stråler mot oss                                                                                                                                              og som vi skimter der ute.                                                                                                                             Lyset og mørket kjemper                                                                                                                                       om vår oppmerksomhet,                                                                                                                                     lik varme og kulde,                                                                                                                                      kjærlighet og likegyldighet,                                                                                                                             fred og utrygghet.                                                                                                                                              La oss streve mot det positive                                                                                                                            og fjerne oss fra                                                                                                                                                  alt som tynger oss ned8